محاسبه مساحت مثلث آنلاین

تمام حقوق مادی و معنوی این ابزار متعلق به فرازگر است.

محاسبه مساحت مثلث آنلاین

مساحت

مساحت چیست

 

با انتخاب هر واحدی برای اندازه‌گیری طول یک پاره‌خط، واحدی نیز برای اندازه‌گیری مساحت به دست می‌آوریم که به کمک آن می‌توانیم مقدار سطح محدود شده در ناحیه‌ای از صفحه را اندازه بگیریم. برای مثال، اگر سانتی‌متر را برای اندازه‌گیری طول انتخاب کنیم واحد نظیر آن برای اندازه‌گیری مساحت، سانتی‌متر‌مربع است که عبارت است از مساحت ناحیه‌ی محدود به مربعی به ضلع یک سانتی‌متر.

مساحت مثلث

مساحت مثلث

 

مثلث شکلی مسطح است که از اتصال سه نقطه غیرهم‌خط در صفحه به وجود می‌آید. مثلث سه ضلع، سه زاویه، و سه رأس دارد. مساحت یک مثلث برابر یک دوم طول یک ضلع، ضرب در طول ارتفاع وارد بر آن، یعنی فاصله رأس سوم تا خط شامل ضلع انتخاب‌شده، است. همچنین مساحت مثلث را بدون داشتن ارتفاع و از روش فرمول هرون می‌توان محاسبه کرد.

فرمول هرون

فرمول هرون

 

اگردر یک مثلث به اضلاع a,b,c داشته باشیم \(\Large s=\frac{(a+b+c)}{2}\) ( s نصف محیط باشد) آنگاه مساحث مثلث‌ای که a,b,c سه ضلع آن باشند از رابطه زیر به دست می آید :

\(\large S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\)

ابزار محاسبه مساحت مثلث آنلاین از رابطه بالا استفاده می‌کند.

Area of a Triangle

فرمول استفاده شده در ابزار :   \(\large S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\)

 

که در آن :   \(\large s=\frac{(a+b+c)}{2}\)

: \(\large a\) : \(\large b\) : \(\large c\) مساحت مثلث (\(S\))
4.3/5 - (42 امتیاز)
One thought on “محاسبه مساحت مثلث آنلاین”
  1. درود بر شمازحمت کشان عرصه علم ریاضی خسته نباشید نرم افزار آنلاین محاسبه مساحت مثلث از رابطه هرون بعضی اعداد با محاسبه دستی یکی نمی‌شوند با اضلاع ۲/۲؛۱/۷؛۱/۵مثلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *