تمام حقوق مادی و معنوی این ابزار متعلق به فرازگر است.

محاسبه گاز ایده آل آنلاین

گازها

گازها

گاز (Gas) یکی از حالت‌های ماده میان چهار حالت ممکن (جامد، مایع، گاز، و پلاسما) است. گاز در واقع یک مایع قابل تراکمی‌ است که نه تنها به شکل ظرف خود در می‌آید، بلکه حجم خود را تا پر کردن آن ظرف نیز گسترش خواهد داد. گازها مولکول‌های جدا از هم و دارای حرکت سریعند. از دو یا چند گاز به هر نسبتی، مخلوط کاملا همگن بدست می‌آید ولی چنین چیزی در مورد مایعات صادق نیست. گازها ضمن اینکه حرکت دائمی و سریع دارند با حرکت بینظم خود به دیواره ظرف برخورد کرده و به آن فشار وارد می‌کند. فشار، نیروی وارد بر سطح است. نیرویی که یک گاز به واحد سطح دیواره ظرف خود وارد می‌کند.

گاز ایده‌آل

گاز ایده آل به عنوان گازی در نظر گرفته می‌شود که در آن از نیروی جاذبه و دافعه بین مولکولی صرف‌نظر شود و حجم اشغال شده توسط خود مولکول‌های گاز ناچیز باشد. در بسیاری از شرایط عادی، رفتار بسیاری از گازهای واقعی از نظر کیفی بسیار شبیه به گاز ایده‌آل است. بسیاری از گازها از قبیل نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن و گازهای نجیب و همچنین برخی گازهای سنگین تر از قبیل کربن دی‌اکسید را می‌توان تا دقت‌های بالایی گاز ایده‌آل فرض کرد. ابزار محاسبه گاز ایده آل آنلاین مطابق با فرمول زیر همه کمیت‌های مورد نظر را برای شما محاسبه می‌کند.

محاسبه گاز ایده آل

  • \(T\) دمای مطلق
  • \(P\) فشار مطلق
  • \(V\) حجم کل گاز
  • \(n\) تعداد مولها
  • \(R\) ثابت گازها
  • \(\nu\) حجم ویژه مولی

فرمول استفاده شده در ابزار :   \(\large PV=nRT\)

 

که در آن :   \(\large R=8.31\frac{J}{K.mol}\)

 
برای بدست آوردن مقدار کمیت مورد نظر باکس آن را خالی بگذارید و دو باکس دیگر را پر کنید
فشار (\(P\)) به \(N/m^2\) حجم (\(V\)) به \(m^۳\) دما (\(T\)) به \(K\) تعداد مول (\(n\)) به \(M\)
5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *