تمام حقوق مادی و معنوی این ابزار متعلق به فرازگر است.

محاسبه نیرو آنلاین

نیرو چیست ؟

محاسبه آنلاین نیرو

نیرو، فشار یا کششی است که بر روی یک جسم وارد می‌شود. ما همچنین می‌توانیم نیرو را به عنوان تأثیری که باعث می‌شود جسمی در حالت استراحت باشد و یا با سرعت ثابت حرکت کند تعریف کنیم. مطابق قانون دوم نیوتن، نیروی خالص بر روی یک جسم برابر با محصول جرم \(\large (m)\) و شتاب \(\large (a)\) آن جسم است. محاسبه آنلاین نیرو از رابطه زیر بدست می‌آید :

\(\large F=ma\)

که در آن :

  • \(\large F\) نیروی وارده بر جسم به \(\large N\)
  • \(\large m\) جرم جسم به \(\large Kg\)
  • \(\large a\) شتاب جسم به \(\large m/s^{2}\)
نیرو هم اندازه دارد و هم جهت و واحد SI آن نیوتن می‌باشد.

ابزار آنلاین محاسبه نیرو

ابزار بالا به صورت زیر عمل می‌کند :

  • با داشتن جرم (m) و شتاب (a)، نیرو از فرمول \(\large F=\large ma\) محاسبه می‌گردد.
  • با داشتن جرم (m) و نیرو (F)، شتاب از فرمول \(\large a=\Large \frac{F}{m}\) محاسبه می‌گردد.
  • با داشتن شتاب (a) و نیرو (F)، جرم از فرمول \(\large m=\Large \frac{F}{a}\) محاسبه می‌گردد.

فرمول استفاده شده در ابزار :   \(\large F=ma\)

 
برای بدست آوردن مقدار کمیت مورد نظر باکس آن را خالی بگذارید و دو باکس دیگر را پر کنید
جرم \((m)\) به \(Kg\) شتاب \((a)\) به \(m/s^{2}\) نیرو \((F)\) به \(N\)
3.9/5 - (11 امتیاز)
One thought on “محاسبه نیرو آنلاین”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *